معرفی سامانه تامین مالی جامع

یکی از نوآوری های مالی که کارکرد واسطه‌گری سیستم بانکداری را به چالش کشیده است تأمین مالی جمعی است. تامین مالی جمعی، عمل تأمین مالی طرح‌ها بر بستر اینترنت از طریق تأمین منابع از مجموعه‌ای بسیار بزرگ از افراد است که اصطلاحاً Crowd نامیده می شوند. ایده تأمین مالی جمعی ایده جدیدی نیست. چیزی که جدید است مفهوم واسطه گری مالی بر پایه تکنولوژی است. در واقع تأمین ‌‌‌ مالی جمعی شیوه نوینی برای تأمین ‌‌‌ تمام یا بخشی از منابع مالی مورد نیاز جهت آغاز یک کسب‌و‌کار جدید یا ادامه کسب‌و‌کار موجود است. در همین راستا مطابق برنامه استراتژیک خود با آگاهی از پتانسیل بالای حوزه تأمین مالی نوین، سکوی تامین مالی جمعی آی‌بی‌کراد (IBCrowd) را برای تأمین مالی شرکت‌های کوچک و متوسط، دانش‌ بنیان و فناور، و تحت نظارت فرابورس برای تامین سرمایه تمدن ایجاد نموده ایم.

سادگی در استفاده
محیطی ساده برای جذب سرمایه گذاران و معرفی آن ها به سرمایه پذیران آماده شده است.
مانع زدایی از کسب و کار
حذف پیچیدگی های تامین مالی سنتی با رویکرد مبتنی بر تکنولوژی با گستره ای به وسعت ایران.
نوآوری و کارآفرینی
جایگاه استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان تازه تاسیس برای آفرینش نوآوری و توسعه پایدار.
پلتفرمی جامع برای تامین مالی جمعی IBCrowd
تسهیل تأمین مالی طرح‌ها و ایده‌های نوآورانه
ایجاد بستری برای ارائه خدمات مالی مشابه
متنوع‌سازی جذب منابع
بستری با امنیت بالا
مدیریت اطلاعات سرمایه گذاران
مدیریت اطلاعات سرمایه پذیران
مدیریت مستندات و مدارک
محاسبه سودآوری پروژه ها
مدیریت تخصیص سود به سرمایه گذاران
پنل داشبورد مدیریتی
تامين سرمایه تمدن