همکاری با ما

از شما می خواهیم ما را در رسیدن به اهداف بزرگمان
یاری کنید و در این راه همراه ما باشید

عناوین شغلی
شرایط لازم
 • خلاق و دارای تفکر تحلیلی
 • تسلط به SQL
 • آشنا به مفاهیم تحلیل داده ها و داده کاوی
 • آشنا به زبان‌ برنامه‌نویسی C# .net
 • آشنا با مفاهیم بازار سرمایه
 • آشنا با تحلیل‌های کمی
مزایای کار
 • فرصت مناسب کار در خدمات نرم افزاری بازار سرمایه
 • استفاده از تسهیلات نظام وظیفه دانش بنیان
 • محیط و فرهنگ کاری استاندارد و سالم
 • محیطی دوستانه و به دور از فشار و استرس
 • امکان پیشرفت شغلی و ارتقاء
 • امنیت شغلی و امکان همکاری دراز مدت
 • آموزش حین کار

در صورت تمایل رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایید

hr.join@esahra.ir

شرایط لازم
 • #NET CORE) C)
 • Web API
 • MS SQL Server و T-SQL
مزایای کار
 • فرصت مناسب کار در خدمات نرم افزاری بازار سرمایه
 • استفاده از تسهیلات نظام وظیفه دانش بنیان
 • محیط و فرهنگ کاری استاندارد و سالم
 • محیطی دوستانه و به دور از فشار و استرس
 • امکان پیشرفت شغلی و ارتقاء
 • امنیت شغلی و امکان همکاری دراز مدت
 • آموزش حین کار

در صورت تمایل رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایید

hr.join@esahra.ir

شرایط لازم
 • تسلط بر Angular8+
 • تسلط بر Type Script و مباحث شیء گرایی
 • تسلط بر Rxjs 6
 • تسلط بر Angular Building Blocks و Style Guide
 • آشنایی کافی با ECMA Script 6+
 • آشنایی کافی با HTML و CSSو Bootstrap و SCSS
 • آشنایی با RESTful API
 • آشنایی با اصول طراحی رابط های کاربری
مزایای کار
 • فرصت مناسب کار در خدمات نرم افزاری بازار سرمایه
 • استفاده از تسهیلات نظام وظیفه دانش بنیان
 • محیط و فرهنگ کاری استاندارد و سالم
 • محیطی دوستانه و به دور از فشار و استرس
 • امکان پیشرفت شغلی و ارتقاء
 • امنیت شغلی و امکان همکاری دراز مدت
 • آموزش حین کار

در صورت تمایل رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایید

hr.join@esahra.ir

شرایط لازم
 • درک عمیق از معماری اندروید در لایه اپلیکیشن
 • تسلط بر Type Script و مباحث شیء گرایی
 • مسلط به جاوا کاتلین و SDK اندروید
 • مسلط به RESTful
 • تجربه با گیت
 • تجربه با EventBus
 • تجربه با Android Architecture Components
 • آشنایی با socket programming
 • مسلط به multi threaded programming
 • آشنایی با OOP, SOLID و سایر پارادایم های برنامه نویسی
 • آشنایی با SDK های پرداخت
مزایای کار
 • فرصت مناسب کار در خدمات نرم افزاری بازار سرمایه
 • استفاده از تسهیلات نظام وظیفه دانش بنیان
 • محیط و فرهنگ کاری استاندارد و سالم
 • محیطی دوستانه و به دور از فشار و استرس
 • امکان پیشرفت شغلی و ارتقاء
 • امنیت شغلی و امکان همکاری دراز مدت
 • آموزش حین کار

در صورت تمایل رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایید

hr.join@esahra.ir

شرایط لازم
 • آشنا با مفاهیم مالی
 • مسلط به بازار سرمایه
 • آشنا به SQL
 • آشنا به پشتیبانی
مزایای کار
 • فرصت مناسب کار در خدمات نرم افزاری بازار سرمایه
 • استفاده از تسهیلات نظام وظیفه دانش بنیان
 • محیط و فرهنگ کاری استاندارد و سالم
 • محیطی دوستانه و به دور از فشار و استرس
 • امکان پیشرفت شغلی و ارتقاء
 • امنیت شغلی و امکان همکاری دراز مدت
 • آموزش حین کار

در صورت تمایل رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایید

hr.join@esahra.ir