همکاری با ما

از شما می خواهیم ما را در رسیدن به اهداف بزرگمان
یاری کنید و در این راه همراه ما باشید

عناوین شغلی
شرایط لازم
 • خلاق و دارای تفکر تحلیلی
 • تسلط به SQL
 • آشنا به مفاهیم تحلیل داده ها و داده کاوی
 • آشنا به زبان‌ برنامه‌نویسی C# .net
 • آشنا با مفاهیم بازار سرمایه
 • آشنا با تحلیل‌های کمی
مزایای کار
 • فرصت مناسب کار در خدمات نرم افزاری بازار سرمایه
 • استفاده از تسهیلات نظام وظیفه دانش بنیان
 • محیط و فرهنگ کاری استاندارد و سالم
 • محیطی دوستانه و به دور از فشار و استرس
 • امکان پیشرفت شغلی و ارتقاء
 • امنیت شغلی و امکان همکاری دراز مدت
 • آموزش حین کار

در صورت تمایل رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایید

hr.join@esahra.ir