مشتریان

ما به همراهی شما افتخار می کنیم

ترید - اوراق(سامانه معاملات آنلاین - اوراق)

ترید - کالا(سامانه معاملات آنلاین - کالا)

بک آفیس (سامانه جامع مدیریت کارگزاری)

فاند (سامانه صندوق های سرمایه گذاری)

آی بی شاپ (مرکز سرمایه گذاری آنلاین)